Tank Kaplama

Kategori: Uygulama Alanları
Tank Kaplama

İzobir ile yalıtım yaptırmak mekanlarınızın, yalıtım uygulaması yaptırdığınız her alanın ömrünün uzunluğunu garanti eder. Isı ve su izolasyonu gerektiren tank ve borular uygun kalınlık ve formda alüminyum ile kaplanır. Mesafe tutucu takoz olarak yine aynı poliüretan ve polyürea malzeme kullanılır.


Alüminyum ceket ile tank arasına yerinde, detayına uygun poliüretan enjekte edilir. Poliüretan ile yapılan yalıtım, gerek görüntü gerekse sağlamlık açısından diğer yalıtım malzemeleri ile yapılan yalıtımlardan çok farklı, mükemmel bir yapıya sahiptir. Aynı dayanıklılığı ve memnuniyeti sağlayan bir diğer yalıtım malzemesi ise polyüreadır. Polyüretan ısı geçirgenliğine karlı tanklarda kaplama hizmeti sağlar; polyürea ise su geçirgenliğine karşı tankların mukavemetini sağlar.

 

Genellikle kapalı ve açık ortamlarda tank, boru, yüzey vb. yapıların ısı yalıtımında ve su yalıtımında kullanılan ideal ve garanti bir yönetimdir. Poliüretan enjeksiyon sisteminde, öncelikle yalıtım yapılacak yüzeye bir dış ceket giydirilir ve ısı izolasyon malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılan rigid poliüretan, dış ceket ile yüzey arasına enjekte edilir. Dış ceket ve poliüretan bir bütünlük oluşturarak uygulanan yüzeye ek bir koruma sağlamaktadır.

 

İzobir poliüretan maddesi ile sağladığı bu ısı yalıtım geçirgenliğini muhafaza ederken, enerji dönüşümünü de muhafaza ediyor ve hizmetleri bu kadarla kalmıyor. Suya fazla maruz kalan tüm bölgelerde olduğu gibi tank kaplamalarında da su yalıtımı işlemini başarıyla ve yüksek kalite, memnuniyetin yanı sıra inovatif yollarla gerçekleştiriyor.

 

Bu uygulamalar sırasında elde edilen monoblok gövde sayesinde oluşabilecek ısı köprüleri ve ısı transferleri engellenir. Bu tür monoblok gövdelerde poliüretan uygulama yüzeyine güçlü bir şekilde yapıştığından dolayı yüzeyin hava ile teması kesilerek korozyon da önlenmiş olur. Ayrıca, dış mekanik darbelere karşı ek bir mukavemet sağlar. Dolayısıyla, poliüretan kullanılan yalıtım, diğer benzer ürünlerin kullanıldığı yalıtımlara nazaran çeşitli dış etkenlere daha dirençli bir yapı oluşturur.

 

Tüm bu sayılan durumlar neticesinde uygulanan ısı ve su yalıtımları ile tek çevre dostu izolasyon firması İzobir, enerji dönüşümü sırasında kaybedilen enerjinin korunumunu sağlar, su yalıtımı ile de deformasyonları önler. İzobir ile yalıtım yaptırmak mekanlarınızın, yalıtım uygulaması yaptırdığınız her alanın ömrünün uzunluğunu garanti eder. 

 

 Uygulanacak yalıtım kalınlığı tespit edilirken, ortam sıcaklığı, yüzey genişliği, ortamdaki nem oranı, akışkan sıcaklığı ve çalışma süresi gibi başlıca faktörler dikkate alınır ve kompüterize sistem desteği ile yalıtımlarda enerji tasarrufu optimizasyonu sağlanır.